شرح خدمات

شرح خدمات ذاکری رنت به شرح ذیل میباشد:

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اتباع ایرانی:

۱-یک فقره چک به مبلغ خودرو
۲-کارت شناسایی معتبر
۳-گواهینامه
۴-“فقط و فقط” یکی از موارد ذیل:
۱۰-۱ درصد ارزش خودرو به عنوان ودیعه (برای خودرو های ایرانی پانزده درصد ارزش خودرو)
۲-سند ملکی به نام متقاضی
۳-توقف خودروی شخصی متقاضی در پارکینگ عمومی و تحویل سند آن به شرکت

 

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اتباع خارجی:

۱-کارت شناسایی معتبر
۲-ویزا و پاسپورت متقاضی
۳-تصویر بلیط رفت و برگشت متقاضی
۴-گواهینامه
۱۰-۵ درصد ارزش خودرو به عنوان ودیعه (به ریال و یا سایر ارزهای خارجی) (برای خودرو های ایرانی پانزده درصد ارزش خودرو)